Nyunda Nyantri Nyakola Nyeni

12 April 2013

Raja Sadinten

R ék mungkas alam lalagasan gentos ka alam rimbitan
A sa ku teu puguh raraosan
J ajaka maheutkeun jangji ka wanoja ngalangkungan ijab qobulna..ti kawit
A yeuna salira nu maturan hirup kuring, pait amis pahang keuseud kahirupan urang

S angharapeun ku urang duaan,
A sa dinu pangimpian tiasa
D iaping ku para sepuh dianteur ku palawargi, ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut, ngembat-  
    ngembat nyatang pinang
I stuning bingah amarwata suta bingah kagigiri
N yatana cita-cita
T ibaheula tinekanan tiasa janten raja sadinteun
E ta nu cita-cita jajaka mun geus
N incak ka yuswa dua puluh lima….
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Popular Posts

agin38. Diberdayakan oleh Blogger.

Waladia Bala Tamtama

Follow by Email

Download

Blogger Themes

Copyright © Ngenah Nyawa Betah Jasad | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com | Distributed By Blogger Templates20