T eu karaos kirang langkung duawelas bulan urang japung 
  tumalapung di
A lam anu pinuh ku kabohongan, anu pinuh ku sandiwara
U lah kabobodo tenjo ulah kasamaran tinggal, ulah betah teuing
N yatana hirup aya tungtungna moal lila sageumbelungna

A yeuna tinggal sababaraha jam deui nincak ka taun enggal, 
  hayu urang
N itenan urang ngawincik hiji-hiji bisi aya ucap laku lampah 
  anu kirang paos ka dulur-dulur sadayana
Y en abdi rumaos manusa mah teu lepat tinu kaluluputan 
  sareng kalelepatan
A sa bagja asa kagunturan madu karagragan menyan putih saupamina 
  dulur-dulur sadaya
R aragrag kecap kanggo ngahampura kalepatan abdi..^^

0 komentar

Translate