Rusiah Hate

Tilu taun anu katukang
Dina lampah lakon wayang
Usik malikna ku dalang
Rupa-rupa nu kasorang

Haté anu mika asih
Kahayang embung papisah
Da bongan geus kedal janji
Nu maksud hayang ngahiji

Ayeuna kalah nyalahan
Jangji  henteu tinekanan
Da bongan aya halangan
Kana sagala tujuan

Ayeuna kari waasna
Basa teu jeung si manehna
Sagala rusiah haté
Ngan kari waasna baé

0 komentar

Translate