ADS

SURAT TI BAPA

_*SURAT TI BAPA *_ "Panggeuing keur hate anu tibra sare tawis kasono ka bapa anu tos dipundut kunu Gaduhna". Anakiiing, an...

PEPELING DIRI

Alam dunya geus paciweuh Bencana datang ngeureuyeuh Nu ma'siat beuki maceuh Nu ibadah beuki euweuh Alam dunya beuki keu'eung Lo...

5 ÈLMU Urang Sunda

Kintunan ti sepuh kanggo anaking jimat awaking...  Kudu bisa naèkan jeung nerapkeun 5 ÈLMU  ki Sunda ieu:  1. Èlmu Saepi.  2. Èlmu Na...

A (Paribasa jeung Babasaan)

Paribasa Jeung Babasaan Ku Dadan Sutisna (sumberna) Abong létah teu tulangan Ngomong henteu dipikir heula, tungtungna matak pikanyer...