Sakutrat Sakotret


Harta Banda
 
Kenging hirup hese cape, dug tinetek unggal poe, 
Kukumpul dunya barana, harta banda salobana.  
Dipilampah kabeh cara, dapon laksana maksudna, 
Sarakah taya eureunna, asa rek lana di dunya.
 

Tambah mabok ku jabatan, ngeukeuweuk kakawasaan,
Hayang jadi pangunggulna, marukan lana di dunya.

Leuheung mun inget ahirna, mieling ka aheratna, 

Yen ditimbang sagalana, boh dosa boh pahalana.

1 komentar:

Translate