Asa kamari urang sasarengan
Diajar diaping ibu bapa guru
Asa can lami urang sosobatan
Cunduk waktosna ayeuna papisah

Papisah urang bakal papisah
Pateubih urang bakal pateubih
Paanggang urang bakal paanggang
Paturay urang bakal paturay

Lulus ujian kacida bungahna
Ibu bapa guru nu langgeng jasana
Junun sakola ngudag cita-cita
Muga-muga jaga urang tepung deui

Pileuleuyan sobat-sobat sarerea
Pileulueyan duh ibu bapa guru
Rek paturay kacida sedihna
Pileuleuyan duh kantun waasna

0 komentar

Translate