ADS

Paturay

Asa kamari urang sasarengan Diajar diaping ibu bapa guru Asa can lami urang sosobatan Cunduk waktosna ayeuna papisah Papisah ura...