Tembang Cianjuran

Di tempat kelahirannya, Cianjur, sebenarnya nama kesenian ini adalah mamaos. Dinamakan tembang Sunda Cianjuran sejak tahun 1930-an dan dikukuhkan tahun 1962 ketika diadakan Musyawarah Tembang Sunda sa-Pasundan di Bandung. Seni mamaos merupakan seni vokal Sunda dengan alat musik kacapi indung, kacapi rincik, suling, dan atau rebab.

Cianjur merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat. Tidak seperti kabupaten lainnya, Cianjur memiliki kesenian tradisional paling banyak. Dari 120 kesenian tradisional Sunda, 76 diantaranya berasal dari Cianjur. Salah satu kesenian yang cukup mencolok adalah Cianjuran.

Istilah Cianjuran sebenarnya dikenal sejak 1930, dan dikukuhkan pada 1962 dalam ‘Musyawarah Tembang Sunda Sa Pasundan’ di Bandung. Semenjak saat itu, istilah Cianjuran menjadi sangat populer terutama di Jawa Barat. Meski Cianjuran lahir di Cianjur, namun secara tidak langsung telah menjadi milik masyarakat Sunda.

Cianjuran disebut pula Tembang Sunda, atau lebih lengkap disebut Tembang Sunda Cianjuran. Kata ‘Tembang’ menunjukan jenis kesenian vokal, sedangkan ‘Sunda’ merujuk pada kepemilikan kesenian tersebut, sementara ‘Cianjuran’ ditujukan pada gaya daerah asal kesenian ini bermula. Pendek kata, Cianjuran merupakan seni tradisi Sunda yang berasal dari Cianjur.

Cianjuran menyuguhkan lagu-laguan yang dilantunkan oleh juru mamaos (penyanyi) serta iringan musik oleh juru pirig/ pamirig. Pamirig adalah istilah untuk pemain waditra (instrumen/ alat musik tradisional). Alunan musik berasal dari alat musik tradisional khas Sunda. Kesenian ini dalam Karawitan dikenal dengan istilah sekar gending (vokal dan instrumen).

Cianjuran tergolong kedalam tembang, yang berarti irama tidak terikat pada wiletan (ketukan) atau dalam istilah karawitan disebut sekar irama merdika. “namun bebas disini bukan berarti tanpa aturan”, ungkap Nani Supriatna, salah seorang praktisi Cianjuran. Ia menjelaskan dalam Cianjuran terdapat ugeran (aturan) yang mesti dipenuhi.

Tentu saja aturan ini sudah baku, dan tidak bisa dirombak. Adapun beberapa aturan itu, adalah patetan, narangtang ku kacapi, dan gelik suling. Bila aturan ini tidak dipenuhi, Nani dengan tegas menyebutkan itu bukan Cianjuran.

Teks Oleh Iqbal Tawakal Sumber

Di bawah ini beberapa tembang cianjuran, selamat mendengarkan!!!

Lagu_sunda_kacapi suling_cianjuran-suara parahyangan - sabilulungan
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Enah Sukaenah - Mandala Gita_Teja Mantri_Pnb. Priangan Katresnan
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Euis Komariah - Kumoleang_Pnb. Ditilar
Powered by mp3skull.com

sunda - kacapi suling cianjuran suara parahyangan - ayun ambing
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Euis Komariah - Panca Niti_Bingbang Rasa_Pnb. Rumingkang
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Mamah Dasimah - Reumis Girimis Kasedih
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Mamah Dasimah - Ceurik Rahwana_Pnb. Gandrung Gunung
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nining Sekarningsih - Udan Mas_Udan Iris_Pnb. Gandrung Gunung
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nining Sekarningsih - Kentar Ajun_Pagunungan_Toya Mijil_Malih Warni_Pnb. Angin Peuting
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nining Sekarningsih - Rajah
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nining Sekarningsih - Papatet Ratu_Pangaupan_Pnb. Kartika
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Popon Warnengsih - Sungkawa_Kumambang_Pnb. Teu Leungit Kadeudeuh
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Popon Warnengsih - Manangis_Liwung Sawat_Pnb. Palangsiang
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Popon Warnengsih - Liwung Jaya_Cirebonan_Pnb. Selabintana
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Popon Warnengsih - Kaleleban_Dangdanggula Pancaniti_Pnb. Kingkilaban
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nining Sekarningsih - Gawil_Madendasari_Pnb. Kumaha Jadina
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nining Sekarningsih - Eros_Kapati-pati_Pnb. Lara Lara
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Neneng Dinar - Toya Mijil_Mega Warna_Pnb. Mega Malang
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Neneng Dinar - Rara Inten_Torotot Heong
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Neneng Dinar - Lingga Hiyang_Paksi Tuwung
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Neneng Dinar - Jeritna Hate_Karang Setra_Pnb. Sarakan Pangbalikan
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Neneng Dinar - Goyong Petit_Dangdanggula Paniisan
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Neneng Dinar - Bentang Kuring_Ukur Cimata_Pnb. Garutan
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nenden Dewi Kania - Udan Mas Udan Iris_Pnb. Lara Lara
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nenden Dewi Kania - Setra Satria_Pnb. Gandrung Gunung
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nenden Dewi Kania - Samagaha Pikir Bogoh Teu Sapikir_Pnb. Karanginan
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nenden Dewi Kania - Papatet Mupu Kembang Rajamantri_Pnb. Toropongan
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nenden Dewi Kania - Mangari Dangdanggula Pancaniti_Pnb. Kasuat Suat
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nenden Dewi Kania - Jemplang Panganten_Jemplang Cidadap_Jemplang Pamirig_Pnb. Panyileukan
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Euis Komariah - Taman Endah_Pnb. Selabintana
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Euis Komariah - Salaka Domas_Pnb. Mega Beureum
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Euis Komariah - Panca Niti_Bingbang Rasa_Pnb. Rumingkang
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Euis Komariah - Kumoleang_Pnb. Ditilar
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Euis Komariah - Kinanti Kaum_Jembar Manah_Pnb. Leuheung Leuheung
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Euis Komariah - Kelar Pikir_Pnb. Lembur Kuring
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Euis Komariah - Kasengsrem_ Polos_Pnb. Jalan Satapak
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Euis Komariah - Jemplang Leumpang_Muara Beres_Pnb. Lokatmala
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Euis Komariah - Cumantaka_Kaleleban_Pnb. Maneuh Kanu Euweuh
Powered by mp3skull.com

sunda cianjuran - euis komariah - cinta waas tugenah_pnb. kingkilaban
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Euis Komariah - Budak Leungit_Pnb. Budak Ceurik
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Enah Sukaenah - Sinom Genjlong Alok Genjlong_Pnb. Sedih Kingkin
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Enah Sukaenah - Sinom Erang Asmarandana Pancaniti_Pnb. Puspita Ligar
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Enah Sukaenah - Sinom Bungur Kumambang_Pnb. Panungtungan
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Enah Sukaenah - Pangreureuhan Pataruman_Pnb. Lembur Kuring
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Enah Sukaenah - Mandala Gita_Teja Mantri_Pnb. Priangan Katresnan
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Enah Sukaenah - Garutan Pelog_Pnb. Gunungsari
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Enah Sukaenah - Bayu Asih Talutur Sorog_Pnb. Pangjajap
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nining Sekarningsih - Udan Mas_Udan Iris_Pnb. Gandrung Gunung
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nining Sekarningsih - Kentar Ajun_Pagunungan_Toya Mijil_Malih Warni_Pnb. Angin Peuting
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nining Sekarningsih - Rajah
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nining Sekarningsih - Papatet Ratu_Pangaupan_Pnb. Kartika
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Popon Warnengsih - Sungkawa_Kumambang_Pnb. Teu Leungit Kadeudeuh
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Popon Warnengsih - Manangis_Liwung Sawat_Pnb. Palangsiang
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Popon Warnengsih - Liwung Jaya_Cirebonan_Pnb. Selabintana
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Popon Warnengsih - Kaleleban_Dangdanggula Pancaniti_Pnb. Kingkilaban
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nining Sekarningsih - Gawil_Madendasari_Pnb. Kumaha Jadina
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nining Sekarningsih - Eros_Kapati-pati_Pnb. Lara Lara
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Neneng Dinar - Toya Mijil_Mega Warna_Pnb. Mega Malang
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Neneng Dinar - Rara Inten_Torotot Heong
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Neneng Dinar - Lingga Hiyang_Paksi Tuwung
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Neneng Dinar - Jeritna Hate_Karang Setra_Pnb. Sarakan Pangbalikan
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Neneng Dinar - Goyong Petit_Dangdanggula Paniisan
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Neneng Dinar - Bentang Kuring_Ukur Cimata_Pnb. Garutan
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nenden Dewi Kania - Udan Mas Udan Iris_Pnb. Lara Lara
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nenden Dewi Kania - Setra Satria_Pnb. Gandrung Gunung
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nenden Dewi Kania - Samagaha Pikir Bogoh Teu Sapikir_Pnb. Karanginan
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nenden Dewi Kania - Papatet Mupu Kembang Rajamantri_Pnb. Toropongan
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nenden Dewi Kania - Mangari Dangdanggula Pancaniti_Pnb. Kasuat Suat
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Nenden Dewi Kania - Jemplang Panganten_Jemplang Cidadap_Jemplang Pamirig_Pnb. Panyileukan
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Euis Komariah - Taman Endah_Pnb. Selabintana
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Euis Komariah - Salaka Domas_Pnb. Mega Beureum
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Euis Komariah - Panca Niti_Bingbang Rasa_Pnb. Rumingkang
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Euis Komariah - Kumoleang_Pnb. Ditilar
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Euis Komariah - Kinanti Kaum_Jembar Manah_Pnb. Leuheung Leuheung
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Euis Komariah - Kelar Pikir_Pnb. Lembur Kuring
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Euis Komariah - Kasengsrem_ Polos_Pnb. Jalan Satapak
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Euis Komariah - Jemplang Leumpang_Muara Beres_Pnb. Lokatmala
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Euis Komariah - Cumantaka_Kaleleban_Pnb. Maneuh Kanu Euweuh
Powered by mp3skull.com

sunda cianjuran - euis komariah - cinta waas tugenah_pnb. kingkilaban
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Euis Komariah - Budak Leungit_Pnb. Budak Ceurik
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Enah Sukaenah - Sinom Genjlong Alok Genjlong_Pnb. Sedih Kingkin
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Enah Sukaenah - Sinom Erang Asmarandana Pancaniti_Pnb. Puspita Ligar
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Enah Sukaenah - Sinom Bungur Kumambang_Pnb. Panungtungan
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Enah Sukaenah - Pangreureuhan Pataruman_Pnb. Lembur Kuring
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Enah Sukaenah - Mandala Gita_Teja Mantri_Pnb. Priangan Katresnan
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Enah Sukaenah - Garutan Pelog_Pnb. Gunungsari
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Enah Sukaenah - Bayu Asih Talutur Sorog_Pnb. Pangjajap
Powered by mp3skull.com

Euis Komariah - Cianjuran - Duriat Teu Sarasa
Powered by mp3skull.com

Euis Komariah - Cianjuran - Dangdang Gula - Serat Kalih - Pageuh Tekad
Powered by mp3skull.com

Euis Komariah - Cianjuran - Kapilara - Ciawian - Kareueut
Powered by mp3skull.com

Euis Komariah - Cianjuran - Lorloran - Sanga - Sumarambah
Powered by mp3skull.com

Euis Komariah - Cianjuran - Pager Baya - Santika
Powered by mp3skull.com

Euis Komariah - Cianjuran - Panyalahan - Ngumbar Asih
Powered by mp3skull.com

Euis Komariah - Cianjuran - Seler Pakuan - Lara Gandrung - Kastawa
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Ani Sukmawati - Rajah
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Mamah Dasimah - Bubuka_Sunda Mekar
Powered by mp3skull.com

Sunda Cianjuran - Mamah Dasimah - Ceurik Rahwana_Pnb. Gandrung Gunung
Powered by mp3skull.com

Euis Komariah - Cianjuran - Duriat Teu Sarasa
Powered by mp3skull.com

0 komentar

Translate