Ngaran Kekembangan

Alewoh (Kembang Waluh)

Jelengut (Kembang Cikur)

Angkrik (Kembang Jeruk) 

Jantung (Kembang Cau) 

Ancal (Kembang Bolang) 

Karuku (Kembang Jambu Batu)

Ancul (Kembang Eurih) 

Lenyap (Kembang Jambu Aér)

Badaus (Kembang Tiwu)

Mayang (Kembang Jambe)

Badul (Kembang Koneng)

Mérékényényén (Kembang Jengkol)

Bosongot (Kembang Bako)

Moncorong (Kembang Térong)

Bolotot (Kembang Cabe)

Olohok (Kembang Kadu)

Bubuay (Kembang Hoe)

Pendul (Kembang Peuteuy)

Cacas (Kembang Lopang)

Méncéngés (Kembang Céngék) 

Curiwis (Kembang Kaso)

Pelepes (Kembang Kulur) 

Dingdet (Kembang Sampeu)

Pengit (Kembang Lenca)

Gelenye (Kembang Genjér) 

Pengis (Kembang Kawung) 

Ingawang (Kembang Gedang) 

Putung (Kembang Jotang) 

Jamotrot (Kembang Laja) 

Rinduy (Kembang Muncang)

Jalinger (Kembang Jaat)

Ringsang (Kembang Paré)

Seléksék (Kembang Limus)

Ulated (Kembang Bawang)

0 komentar

Translate