Doa Sehari-hari bag.1

Doa Sebelum Tidur
Bismikallaahumma ahyaa wa bismika amuutu.
Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan dengan nama-Mu aku mati. (h.r. Bukhari dan Muslim)

Doa Sesudah Bangun Tidur
Alhamdulillaahil ladzii ahyaanaa ba'da maa amaatanaa waa ilayhin nusyuuru.
Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Kepada-Nya-lah kami kembali. (h.r. Bukhari)

Doa Mimpi Baik
Alhamdulillaahirrabbil 'alamiina.
Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian Alam. (h.r. Bukhari)

Doa Mimpi Tidak Baik
Allaahumma innii a'uudzu bika min 'amalisy syaythaani, wa sayyi'aatil ahlaami.
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan setan dan dari mimpi-mimpi yang buruk. (h.r. Ibn as-Sani)

Doa Terkejut Bangun Tidur
A'uudzuu bikalimaatillaahit tammaati min ghadhabihi wa min syarri 'ibaadihi wa min hamazaatisy syayaathiini wa an yahdhuruuni.
Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna dari keramahan Allah dan dari Kejahatan hamba-hamba-Nya dan dari gangguan setan dari kehadiran mereka. (h.r. Abu Daud dan Tirmidzi).

Doa Sebelum Makan
Allahumma baarik lanaa fiimaa razaqtanaa wa qinaa 'adzaabannaari.
Bismillahirrahmaanirraahiimi.
Ya Allah berikanlah kami dalam rezeki yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan periharalah kami dari siksa neraka.
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Doa Sesudah Makan
Alhamdulillaahilladzii ath'amanaa wa saqaanaa wa ja'alanaa muslimiina.
Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan kami makan dan minum, serta menjadikn kami muslim (h.r. Abu Daud)

0 komentar

Translate